ให้ความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ตระกาจ ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านอื่นๆ (อุบัติภัย(ฟ้าผ่า)วันที่ 20 พฤษภาคม 2567) ณ บ้านตระกาจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top