ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

 
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นในการตรวจราชการพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติด และเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในโอกาสนี้ นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนำเรียนปัญหาต่างๆในพื้้นที่ตำบลตระกาจ เสนอต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการนี้ด้วย
Scroll to Top