สมาชิกสภา อบต.ตระกาจ

(นางกัลยา จันทร์แก้ว)

ประธานสภาอบต.ตระกาจ
โทร. 09-1731-8829

(นายสาร วาไชยะ)

รองประธานสภาอบต.ตระกาจ
โทร. 08-7254-5406

(นายประทูล บุญเนตร)

เลขานุการสภาอบต.ตระกาจ
โทร. 08-8557-5645

(นายชวลิต แผลงวัลย์)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 08-5777-9310

(นายสมาน บุญเลี้ยง)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 06-5816-8934

(นายวิชัย จิตวงค์)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 09-8536-4860

(นายสาร วาไชยะ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 08-7254-5406

(นายสมศักดิ์ สมาศรี)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 09-8639-1019

(นายประทูล บุญเนตร)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร. 08-8557-5645

(นางกัลยา จันทร์แก้ว)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร. 09-1731-8829

(นายประเสริฐ ดอกดวง)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 08-3365-5738

(นายชาตรี ดอกดวง)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร. 09-6487-8859

(น.ส.อาภาภรณ์ บุญเลี้ยง)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร. 09-6841-5628

(นายขันชิด แก้วชะอุ่ม)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร. 09-8231-4502

(นายอนุชิต นูรักษา)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร. 06-3521-8187

ที่อยู่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110

ติดต่อ/แผนที่

โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
emailsarabun@trakaj.go.th
เฟสบุคส์ : อบต.ตระกาจ
เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ –
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30น.

Scroll to Top