ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่น ณ เวทีกลางเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top