ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน “วาตภัย”

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นายศักดา เทียมทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดตระกาจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต..ตระกาจ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน “วาตภัย” บ้านซำตารมย์ หมู่ที่7 ตำบลลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย

Scroll to Top