ร่วมพิธีเปิดเทศกาลงานผลไม้และของดีเมืองกันทรลักษ์67

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกิจกรรมแสดงการรำพิธีเปิด “เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์” ณ บริเวณที่ทำการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top