รับการประเมิน LPA ปีงบฯ 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top