การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศฯกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook

 

Scroll to Top