ประชุมลงพื้นที่ติดตามเสริมพลัง TST2 ตำบลตระกาจ (สสส.)

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ จัดการประชุมในการลงพื้นที่ติดตามเสริมพลัง TST2 ตำบลตระกาจ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (โครงการ 365 วัน ตำบลตระกาจร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Scroll to Top