กิจกรรม ของเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ข้าราชการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน...

> อ่านรายละเอียด

ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่น

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่น ณ เวทีกลางเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์...

> อ่านรายละเอียด

วาตภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนในบ้านขอนแก่น หมู่ที่...

> อ่านรายละเอียด

ร่วมพิธีเปิดเทศกาลงานผลไม้และของดีเมืองกันทรลักษ์67

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ มอบหมายบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ร่วมกิจกรรมแสดงการรำพิธีเปิด “เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์”...

> อ่านรายละเอียด

การประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ โดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร อบต.ตระกาจ...

> อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา บ้านด่านใหม่...

> อ่านรายละเอียด

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ

วันที่ 8 -16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นำโดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ...

> อ่านรายละเอียด
Scroll to Top