วาตภัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนในบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 ตำบลตระกาจ และบ้านม่วง หมู่ที่2 ตำบลตระกาจ เสี่ยงอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจร
จุดที่ 1 บ้านขอนแก่น เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 11.40 น.
และจุดที่2 บ้านม่วง เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 11.55 น.
Scroll to Top