ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน “วาตภัย”

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567  เวลา 14.00 น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ  นายศักดา เทียมทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ตระกาจ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน “วาตภัย”  บ้านซำตารมย์  หมู่ที่ 7 ตำบลลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย

 

 

Scroll to Top