ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย(นางนัย สาเกษ) 289 ม.12

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย  นางนัย สาเกษ บ้านเลขที่ 289 หมู่ที่ 12 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดมีดังนี้

 

Scroll to Top