ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke)    ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษว่ากรมควบคุมโรคแจ้งว่า  ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาว  และเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว  โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง  อุณภูมิสูงสุดมากกว่า  35  องศาเซลเซียส  และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงประมาณกลางเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2567  ซึ่งผลจากการเข้าสู่ฤดูร้อนจะทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยเป็นโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคฮีทสโตรก

 

Scroll to Top