ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค. – ก.ย. 66)

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย. – มิ.ย.66)

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.66 – มี.ค.66)

ประกาศฯผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค65)

ประกาศฯราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง(รถบรรทุกขยะ)

Scroll to Top