มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

พิมพ์
ฮิต: 34

การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการ

เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญ)

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1348839
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
411
507
411
1344941
9122
17670
1348839
IP คุณคือ : 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 21:11:14

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1