ต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พิมพ์
ฮิต: 93

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ นำโดยนายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง2) จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทาง ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 21 แห่งของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นางสาวนัยนา แหล่งหล้า ท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์ ได้นำเสนอข้อสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและข้อมูลครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ ได้นำเสนอการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ที่โดดเด่นในพื้นที่ตำบลตระกาจและการเสนอปัญหา อุปสรรค์ การปฏิบัติงานของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรลักษ์ ทั้ง 21 แห่ง โดยได้ดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

(นายเนียม  พิเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 สายด่วนปลัด(09-5596-9553)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1537541
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1042
905
5460
1527289
20576
21944
1537541
IP คุณคือ : 34.231.247.88
Server Time: 2022-05-28 16:43:00

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook