สำนักปลัด

พิมพ์
ฮิต: 5691

(นางนุกูล  ทามะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

  

 

(นางนุกูล  ทามะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

(นางไพรวรรณ  ทุมมา)

นักจัดการงานทั่วไป

 

(นายชาญชัย  โทคำเวช)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

(นางสาวกนกวรรณ  ไชยจันดา)
นักทรัพยากรบุคคล

 

(นางสาวเดือนฉาย  เฉลิมสุข)  
นักประชาสัมพันธ์

 

(นางสาธิตา  เกตุงาม)
นิติกร

 

 

(นางสาวพินิจ  สมหวัง)

นักพัฒนาชุมชน 

 

 

 (นางสาวสุพรรณี  พะวัง)

เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

(นายสาคร  บุญชู)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

(นายวุฒิศักดิ์  ศรีสุข)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 

(นางสาวกฤษริณญา  โพธิ์ปรึก)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

(นายสมชาย  เพชรดี)

พนักงานดับเพลิง

 

(นางสาวณิชชยา  สมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

(นางสาวพัทธรนันท์  อินทะพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

(นางสาววิชชุดา  บุญเนตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

(นายรุ่งเรือง  กาวีระ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

 

(นายสนั่น  บุระดาษ)

พนักงานขับรถยนต์ 

 

(นายสมชาติ  เพชรดี)

พนักงานขับรถยนต์

 

 

(นายไพรทูล  บุญเพิ่ม)

นักการภารโรง

 

 

(นายสุทร  อมร)

คนงานทั่วไป

 

(นางสาววรรณภา  วาไชยะ)

คนงานทั่วไป

 

 

 

  

 (นายแดง  บุญเลี้ยง)

ยาม

 

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1348817
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
389
507
389
1344941
9100
17670
1348817
IP คุณคือ : 34.239.160.86
Server Time: 2021-09-19 20:54:12

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100021687999946

complain1