สำนักปลัด

พิมพ์
ฮิต: 5911

(นางนุกูล  ทามะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

  

 

(นางนุกูล  ทามะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

(นางไพรวรรณ  ทุมมา)

นักจัดการงานทั่วไป

 

(นางสาวพินิจ  สมหวัง)

นักพัฒนาชุมชน

 

(นางสาวกนกวรรณ  ไชยจันดา)
นักทรัพยากรบุคคล

 

(นายชาญชัย  โทคำเวช)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

(นางสาธิตา  เกตุงาม)
นิติกร

 

(นางสาวเดือนฉาย  เฉลิมสุข)

นักประชาสัมพันธ์ 

 

 

 (นางสาวสุพรรณี  พะวัง)

เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

(นายสาคร  บุญชู)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

(นายวุฒิศักดิ์  ศรีสุข)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 

(นางสาวกฤษริณญา  โพธิ์ปรึก)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

(นายสมชาย  เพชรดี)

พนักงานดับเพลิง

 

(นางสาวณิชชยา  สมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

(นางสาวพัทธรนันท์  อินทะพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

(นางสาววิชชุดา  บุญเนตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

(นายรุ่งเรือง  กาวีระ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

 

(นายสนั่น  บุระดาษ)

พนักงานขับรถยนต์ 

 

(นายสมชาติ  เพชรดี)

พนักงานขับรถยนต์

 

 

(นายไพรทูล  บุญเพิ่ม)

นักการภารโรง

 

 

(นายสุทร  อมร)

คนงานทั่วไป

 

(นางสาววรรณภา  วาไชยะ)

คนงานทั่วไป

 

 

 

  

 (นายแดง  บุญเลี้ยง)

ยาม

 

 

 

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

(นายศักดา  เทียมทัศน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT)

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1436152
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
554
1623
554
1428932
18692
21015
1436152
IP คุณคือ : 54.161.98.96
Server Time: 2022-01-23 19:02:17

ข่าวสารล่าสุด

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : admin@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook

complain1